kierowanie
robotami
budowlanymi
 

wykonywanie
nadzoru
inwestorskiego
 

sprawowanie
kontroli technicznej
utrzymania obiektów
budowlanych

kompleksowa
obsługa inwestycji
- zastępstwo
inwestycyjne

przeprowadzanie
odbiorów technicznych
mieszkań i domów