OFERTA

kierowanie robotami budowlanymi

Posiadamy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego każda inwestycja opierająca się na pozwoleniu na budowę wymaga objęcie funkcji Kierownika Budowy, przy czym tylko odpowiednie zaangażowanie zapewnia właściwe wykonanie prac budowlanych. Jesteśmy w stanie zaoferować Państwu w zależności od potrzeb pełnienie funkcji Kierownika Budowy w zakresie niezbędnego minimum jak i również w bardziej rozbudowanej formule.


wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Prowadzimy nadzór inwestorski nad prowadzonymi inwestycjami. Niejednokrotnie przy większym skomplikowaniu robót budowlanych lub ich dużym zakresie, pozwolenie na budowę narzuca na Inwestora obowiązek zatrudnienia inspektora nadzoru. Niemniej jednak coraz większa świadomość Inwestorów powoduje, że decydują się oni na taką usługę w celu rzetelnego przeprowadzenia inwestycji. W związku z chęcią zadbania o odpowiedni standard, poprawność i jakość decydują się na zlecenie tego zadania na Inspektora Nadzoru.

Dzięki współpracy z wieloma firmami jesteśmy w stanie zapewnić pełnobranżowy nadzór nad inwestycją. W zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, elektrycznych i sanitarnych.


sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego każdy właściciel i zarządca obiektów budowlanych ma obowiązek przeprowadzania regularnych kontroli stanu budynków zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki.
W ramach tych przeglądów wchodzą:

  • roczne przeglądy budowlane,
  • pięcioletnie przeglądy budowlane,
  • półroczne przeglądy budowlane - "wiosenne" i "jesienne".

W zakres każdego przeglądu wchodzi:

  • protokół z przeprowadzonej kontroli obiektu budowlanego wraz z dokumentacją fotograficzną,
  • prowadzenie książki obiektu,
  • wyszczególnienie ewentualnych usterek wraz z określeniem prac remontowych.

kompleksowa obsługa inwestycji - zastępstwo inwestycyjne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów oferujemy Państwu możliwość zlecenia kompleksowej obsługi inwestycji. Coraz częściej powstają inwestycje, które swoją skalą, skomplikowaniem, szeregiem procedur administracyjnych wymagają dużego doświadczenia i zaangażowania ze strony Inwestora.

Posiadamy wiedzę do wykonania tego rodzaju usług. Zdobyte doświadczenie pozwala Nam angażować się w nowe projekty. Poprzez budowanie dobrych relacji, które są kluczowe w relacjach biznesowych zdobywamy zaufanie Inwestorów, co owocuje dłuższą współpracą ze stałymi kontrahentami.

Powierzenie kompleksowej obsługi inwestycji w odpowiednim zakresie daje możliwość nawet na etapie projektowania zoptymalizowania rozwiązań co niejednokrotnie wiąże się z ograniczeniem kosztów inwestycji. Kontrola etapów inwestycji gwarantuje rzetelne wykonanie prac budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną co pozwala inwestorowi zniwelować ilość problemów i reklamacji w trakcie użytkowania obiektu. Propozycja rozwiązań zamiennych w trakcie prowadzenia prac niejednokrotnie jest w stanie przyśpieszyć, ułatwić, a i też ograniczyć nakłady finansowe.

Zachęcamy do kontaktu z Naszą firmą.


PRZEPROWADZANIE ODBIORÓW TECHNICZNYCH MIESZKAŃ I DOMÓW

Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w odbiorze mieszkań, domów, lokali zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu wiemy, na co zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości. Posiadamy wszystkie niezbędne narzędzia, dzięki którym przeprowadzimy odbiór precyzyjnie i rzetelnie. Dzięki naszej usłudze unikniesz nieprzyjemnych niespodzianek oraz kosztów napraw i poprawek.

W trakcie odbioru sprawdzamy następujące elementy:

- powierzchnię mieszkania / domu
- tynki, posadzki, okładziny GK
- stolarkę okienno-drzwiową
- instalacje (elektryczną, wod-kan, wentylacyjną)
- balkony i tarasy
- komórki lokatorskie / garaże, miejsca postojowe